Vår Policy


Miljöpolicy

 • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
 • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar, och föreskrifter som vi berörs av.
 • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
 • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
 • Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
 • Vi skall utbilda, informera, och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet, och ansvar i miljöarbetet.
 • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer, och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
 • Vi skall öppet redovisa vår miljöarbetet och vår miljöpåverkan.

Säkerhetspolicy

 • Lasytan kontrolleras för undvikande av skador på gods. Kontrollera även godssäkringsutrustning. När fordronet är korrekt plomberat ska plomberingens kod antecknas.
 • Obehöriga får inte följa med under transport.
 • Tala aldrig om din last och dess värde – någonsin.
 • Onödiga stopp ska undvikas på vägen. Måste stopp ske ska säker uppställningsplats användas. Finns inte sådan ska allt göras för att försvåra obehörigt intrång i fordonet och dess lastutrymme. Lämnas fordonet ska det låsas och nyckeln tas med.
 • Helguppställning sker på åkeriets säkra uppställningsplats.
 • Var uppmärksamt på allt som verkar konstigt och avviker från det normala. Informera omedelbart trafik-ledare/avsändande kontor, eller polisen, eller Eurowatch om avvikelser.
 • Ta alltid med dig fordonets nyckel. Låt den inte vara kvar i fordonet. Ge aldrig nyckeln till någon annan. Lås alltid fordonet och aktivera säkerhetsfunktioner (larm).
 • Kontrollera dagligen din fordons säkerhet och säkerhetsutrustning (använd checklista och loggbok).
 • Om du är stannad och kontrollerad på vägen ska du omedelbart rapportera händelsen (om möjligt innan ditt fordon stannar) och anteckna personnummer eller tjänstenummer, namn och registreringsnummer.
 • Gör inte motstånd om du är hotad. Larma polisen genast. Memorera och anteckna signalement, antal, dialekt, fordon, färdriktning och klockslag.

Kvalitetpolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och logistiktjänster och leda upp till deras förväntningar så fullständigt som möjligt, genom att: Utföra vårt arbete rätt redan från början med motiverade medarbetare. Löpande förbättra verksamheten ur kvalitetssynpunkt. Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar. Alltid låta en helheltssyn prägla…

Några av våra kunder & Sammarbetspartner

2003

I tjänst sedan

100

Antal anställda

95

Antal fordon

499000

Leveranser år 2021

Vinsta Åkeri

Vinsta Åkeri AB
Krossgatan 25 4tr
15260 Vällingby
010-200 77 09

Kontakta oss

Sociala Medier

©  Vinstaakeri.se Alla rättigheter reserverade

Design & Hosting av Webgiant.se